Historia

Haminan Seudun Moottorikelkkailijat perustettiin 25.1.1980 Haminan toimiupseerikerholla. Ensimmäiset toimihenkilöt olivat pj. Tuomo Penttilä, siht. Risto Hauhio ja hallituksen jäsenet Juha Kärki, Tapani Pakkanen sekä Juha Junnola. Seuraavina puheenjohtajina toimivat Juha Junnola, Ahti Pakkanen ja Antti Rautamaa.

Jäseniä ensimmäisenä vuonna oli 13 kpl, jäsenmaksua ei peritty.

Alkuvuosina toimintaan kuului mm. latupohjien tamppausta, pelastuspalvelutoiminnassa mukana oleminen, joka talvinen telttaretki sekä muutamat hyväntekeväisyys tapahtumat (lasten ajelutusta).

Yhdistys rekisteröitiin 05.02.1991.

Vuonna 1982 jäseniä oli jo 28kpl, josta jäsenmäärä on kasvanut edelleen. Samana vuonna avattiin kerholle pankkitili.

Vuonna 1998 kerho hankki käyttöönsä ensimmäisen työkelkan ja reittilanan, joilla pyritään pitämään uria kunnossa. Kelkkaa ja jo aikaisemmin hankittua tukkirekeä käytetään myös talkoissa joilla hankitaan varoja kerhon toimintaa varten. Kelkka rahoitettiin jäsenmaksutuloilla ja yrityksiltä(20kpl) kerätyillä varoilla. Sen jälkeen työkelkkoja vaihdettu uuteen muutaman vuoden välein.